Ghita Laurentiu Daily Sketch blog

20/03/2007

World of Warcraft

Filed under: Arta, Banda desenata — laurghita @ 15:51

După aprigă volnicie pe cele meleaguri, trei mădulare, prin vegheată ferire de cele diavoleşti, am dat naştere şi crescut la sânul meu: unu-i cruciat din sămânţă de războinci de Stormwind şi două mândreţe de Darnasuss, o pădureancă cu fiara ei şi un vraci de pădure ce poate lua înfăţişare de dobitoace…

Am ţinut piept păcatelor un an şi jumate până cărările vieţii mi-au înfăţişat o zâna cu păr bălai, focoasă ce-i din neam diavolesc, d-ăla de are prieteşug cu nemorţi…
Ieşit-a din cea punere în lucrare la răspântie de drumuri un boboc de fetişcană cu urechi ţuguiate, suflet aprig ce am purces a o călăuzi pe drumul dreptăţii, înmuiată dojenire să am în faţa domnului pentru păcatul necurăţeniei cu neam diavolesc.
Am furat învăţături de la frasu cruciatu şi o ţin pe calea biserici şi învăţăturilor dumnezeieşti să ştie să vindece şi la o adică să ridice sabia întru apărarea semenilor ei… draci d-ar fi… tot om sunt şi ei, la o adică dară putrezi, verzi or cu înfăţişare de bou de-ar avea..

Zapis întru Soloana amintire,
Mormoete

….

Am trătăluit cu mintea me şi aminte am luat că, măcar de era o lucrare meşteşugită şi dusă spre desăvârşire, oareşcare cunoaştere întru cetate şi în hotare nu a găsit chiar de făcusem toate înscrisurile, aşa că chiverniseala lucrării întru nesfârşit nu au mai găsit chemare şi mulţămire şi deciu lăsat-am în paragină tot ce rânduisem pâste veacuri…

Pricină tilcuită întru neamăgirea cetitorului,
Mormoete

….

Nu că m-aş făli dar eu mă înfăţişez aici ca un vrednic ce m-am silit în a dobândi ale însemne moşiereşti din vechime şi atât vă pot sfătui, nu cercetaţi cei boigaţi dară mai bine pleava de la hotarele ălei împărăţii şi nu băteţi la uşa celor adormiţi în van, câtaţi mai întâi în hrisoave de pomeneşte plecări deunăzi spre alte meleaguri deci mai degrabă dară să vină şi în casa voastră iaşte la chemare…

Purtător de biruinţă pre multe ţinuturi, mare vistiernic de însemne streine,
Mormoete

….

CAR – Casa de Ajutor Reciproc…
În drumeţiile mele am purces a agonisi oareşcare avuţie şi ‘nlăuntru fiinţei mele am găsit chemare întru ajutoararea fârtaţilor nevoiaşi… dară cum io nu sunt sac fără fund am cugetat că am putea pune la cale o lucrare de sprijinire ce se potriveşte cu sloava francilor “Unul pentru toţi şi toţi pentru unu”.
Deciu io în vădirea vorbei mele chezaş pun avuţia de 200.000.000 parale valahe cam la 10.000.000 US$(carili, anume pentru vulg, se cheamă dălarii de-s paralele târgoveţilor de la miazănoapte)…
Pentru explicaţiuni fechezuite pre limba cărturărească vă dau trimitere aici [message=8352629.1]

….

De la mine veţi afla niscaiva parale de puneţi chezăşie la întemeierea casei de ajutor reciproc, dară arătaţi-mi trimiteri spre bunurile voastre de cu strângere de inimă vreţi a vă lipsi şi le voi aduce pe moşia mea…

Strigare de târgoveală,
Mormoete

Aşa clevetuieşte norodu, pot da zapis cu mâna mea scris că e fantazie, dară mi sa ivit împregiurarea ca facere după învăţătura CAR-ului să-mi îngădui, să nu pară că mă întocmesc cu cuvântul dat.

Şi împreuna pătimire tot milostenie se cheamă,
Mormoete

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: